HVAD ER PEFC?

certifiCertificering

Hvad er PEFC?

PEFC™ er en international organisation, der arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift samt sikre, at de produkter, som kommer fra skoven, er produceret med respekt for såvel natur som sociale og økonomiske interesser.

Træ og træprodukter med PEFC-certifikat betyder, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der er taget særlige miljøhensyn i skoven, for dyre- og planteliv og ikke mindst sociale hensyn til de mennesker, som arbejder eller lever i/nær skovene.

 

Vi er PEFC-certificerede!

In-Wood A/S er PEFC-certificeret.
Vores PEFC CoC kode er: NC-PEFC/CoC-026005

Vores PEFC-certifikat kan hentes her: Download her